Powierzchnie ścian i sufitów mierzymy dalmierzem laserowym najwyższej klasy. Pomiaru dokonujemy przed rozpoczęciem prac jak również już po wykonaniu tynków. Pomiaru dokonujemy zawsze w obecności Inwestora.

Otwory okienne i przejścia obrabiane narożnikami o powierzchni do 3m2 liczone są jako powierzchnia/lico ściany, natomiast otwory o powierzchni powyżej 3m2 ustalane są indywidualnie w zależności od pracochłonności.

Otwory drzwiowe obrabiane od desek liczone są w całości po jednej stronie otworu, zaś druga strona otworu jest zostaje odliczona od całościowej powierzchni ściany.

Belki, słupy, podciągi obrabiane narożnikami mnożone są x 3