Przyłącza potrzebne na budowie (zapewnione przez Zleceniodawcę):

 • energia elektryczna 380V + bezpiecznik zwłoczny min. C20 (możliwy agregat prądotwórczy min. 10kW);
 • czysta woda z sieci lub ze zbiornika typu "mauser"

Jak dokonujemy pomiaru ścian:

 • powierzchnie ścian i sufitów mierzymy dalmierzem laserowym najwyższej klasy (aktualny certyfikat);
 • pomiar dokonywany jest przed rozpoczęciem prac tynkarskich w obecności Inwestora lub przedstawiciela Inwestora;
 • otwory okienne i drzwiowe obrabiane narożnikami o powierzchni do 3m2 liczone są jak powierzchnia/lico ściany;
 • otwory okienne i drzwiowe obrabiane narożnikami o powierzchni powyżej 3m2 nie są liczone jako powierzchnia ścian, natomiast powierzchnia ościeży i/lub szpalet tych otworów mnożone są x3;
 • otwory drzwiowe obrabiane deskami (bez użycia narożników) liczone są w całości po jednej stronie otworu, zaś druga strona tego otworu zostaje odliczona od całościowej powierzchni ściany;
 • otwory drzwiowe tzw. przejścia, obrabiane narożnikami wraz z wewnętrznym wypełnieniem ościeży liczone są po obu stronach jako powierzchnia/lico ściany;
 • belki, słupy, podciągi obrabiane narożnikami mnożone są x3;

Do obowiązków Zleceniodawcy należy:

 • nieodpłatne zapewnienie odpowiedniej ilości czystej wody oraz odpowiedniej energii elektrycznej;
 • wyznaczenie miejsca na terenie posesji do składowania gruzu i śmieci (koszty wywozu gruzu po stronie Zleceniodawcy);
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz dokonywanie częściowych odbiorów robót;  

Do obowiązków wykonawcy należy:

 • wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi normami i zaleceniami Zleceniodawcy;
 • zapewnienie właściwych warunków BHP i Kodeksu Pracy;
 • zachowanie czystości i kultury pracy;