Stucanet

Powrót

Zabudowa w technologii Stucanet

Zabudowa w technologii Stucanet

Pokaż zdjęcie
Zabudowa ściany w technologii Stucanet

Zabudowa ściany w technologii Stucanet

Pokaż zdjęcie
Efekt końcowy po wytynkowaniu

Efekt końcowy po wytynkowaniu

Pokaż zdjęcie
Przygotowanie konstrukcji pod Stucanet

Przygotowanie konstrukcji pod Stucanet

Pokaż zdjęcie
Przygotowanie do tynkowania

Przygotowanie do tynkowania

Pokaż zdjęcie
Efekt końcowy po wytynkowaniu Stucanetu

Efekt końcowy po wytynkowaniu Stucanetu

Pokaż zdjęcie
Przygotowanie konstrukcji pod montaż Stucanetu

Przygotowanie konstrukcji pod montaż Stucanetu

Pokaż zdjęcie
Siatka Stucanet przygotowana do narzutu tynku

Siatka Stucanet przygotowana do narzutu tynku

Pokaż zdjęcie
Efekt końcowy - tynk na Stucanecie

Efekt końcowy - tynk na Stucanecie

Pokaż zdjęcie
Przed...

Przed...

Pokaż zdjęcie
Dowolność kształtowania łuków i zaokrągleń w technologii Stucanet

Dowolność kształtowania łuków i zaokrągleń w technologii Stucanet

Pokaż zdjęcie
Obudowa słupów konstrukcyjnych Stucanetem

Obudowa słupów konstrukcyjnych Stucanetem

Pokaż zdjęcie
Zamontowany Stucanet na słupie wraz z narożnikami Protektor

Zamontowany Stucanet na słupie wraz z narożnikami Protektor

Pokaż zdjęcie